Οι υπηρεσίες για τον κάθε εξυπηρετούμενο διαμορφώνονται μετά από προσωπικό ραντεβού. Θέλουμε να διαχειριστούμε τις ανάγκες σας προσωπικά και ξεχωριστά.

Οι υπηρεσίες μας δεν είναι ιατρικής ή νοσηλευτικής φύσεως. Δείτε ενδεικτικά τις βασικές μας υπηρεσίες:

Βασικές Οικιακές Υπηρεσίες

 • Προγραμματισμός γευμάτων και μαγείρεμα λαμβάνοντας υπόψη διατροφικές ανάγκες και οδηγίες
 • Σκούπισμα, ξεσκόνισμα, πλυντήριο, οργάνωση των χώρων του σπιτιού
 • Λοιπές οικιακές εργασίες

Φροντίδα Προσωπικής Υγιεινής

 • Βοήθεια στο μπάνιο, το ντύσιμο, την περιποίηση του σώματος και γενικά τη διατήρηση της  προσωπικής υγιεινής
 • Βοήθεια στην τουαλέτα ή το άλλαγμα πάνας

Εξωτερικές Υπηρεσίες

 • Συνοδεία σε περπάτημα και βόλτα
 • Οργάνωση και συνοδεία πάσης φύσεως εξωτερικών ραντεβού όπως σε ιατρεία,νοσοκομεία, τράπεζες και καταστήματα προιόντων και υπηρεσιών
 • Αγορά προιόντων καθημερινής ανάγκης και παράδοση στο σπίτι (Ψώνια)

Υπηρεσίες Φροντίδας σε άτομα με Alzheimer ή άνοια

Η συγκεκριμένη υπηρεσία αφορά στην παροχή όλων των υπηρεσιών που προαναφέρθηκαν με έμφαση στην παροχή συντροφιάς και στη μείωση της ανησυχίας ατόμων που έχουν ελλατωμένη αίσθηση του χώρου και του χρόνου. Βασικός στόχος είναι η δημιουργία αισθήματος άνεσης και σιγουριάς μέσα σε οικείο περιβάλλον όπως και η διατήρηση συνηθειών και ενδιαφερόντων μέσω της επαφής με γνωστό κοινωνικό περίγυρο.
Αναλαμβάνουμε επίσης την υπενθύμιση λήψης φαρμάκων και την συχνή ενημέρωση της κατάστασης του εξυπηρετούμενου σε συγγενικά του πρόσωπα.

Υπηρεσίες Φροντίδας σε ΑμεΑ

Η συγκεκριμένη υπηρεσία αφορά στην παροχή όλων των υπηρεσιών που προαναφέρθηκαν με έμφαση στην προστασία της προσωπικότητας και στη διαφύλαξη των αισθημάτων ελευθερίας και αυτοδιάθεσης. Βασικός στόχος είναι η επίτευξη καλύτερης ψυχικής διάθεσης, παράγοντα που συντελεί στην καλύτερη γενική υγεία.

Αναλαμβάνουμε επίσης την υπενθύμιση λήψης φαρμάκων και την συχνή ενημέρωση της κατάστασης του εξυπηρετούμενου σε συγγενικά του πρόσωπα.

Υπηρεσίες Φύλαξης μικρών παιδιών (babysitting)

Η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει στόχο την κάλυψη τακτικών και εκτάκτων περιστάσεων όπου οι γονείς/κηδεμόνες δεν είναι δυνατόν να βρίσκονται στο σπίτι και υπάρχει η ανάγκη φύλαξης των παιδιών τους για ορισμένο χρονικό διάστημα από υπεύθυνο ενήλικο άτομο υπό τις οδηγίες τους.

Υπηρεσία Φροντίδας ανάπαυσης (respite care)

Η υπηρεσίας φροντίδας ανάπαυσης αφορά στην παροχή όλων των υπηρεσιών που προαναφέρθηκαν, σε περίπτωση που μέλος της οικογένειας έχει αναλάβει την φροντίδα του προσώπου και υπάρχει η ανάγκη της απουσίας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η υπηρεσία αυτή στοχεύει στην βοήθεια του μέλους της οικογένειας να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του ή να ξεκουραστεί χωρίς να υπάρχει ο φόβος για την έλλειψη φροντίδας προς τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Υπηρεσίες 24ωρου οικόσιτου φροντιστή

24ωρη εξυπηρέτηση από φροντιστή που διαμένει και σιτίζεται στην οικία του εξυπηρετουμένου και αναλαμβάνει να καλύψει τις ανάγκες του με εξατομικευμένο πρόγραμμα φροντίδας.

Υπηρεσίες Οικιακής Φροντίδας

 • Καθάρισμα σπιτιού
 • Μαγείρεμα
 • Λοιπές Οικιακές εργασίες

Υπηρεσίες Προσωπικής Υγιεινής

 • Βοήθεια στο πλύσιμο του σώματος (μπάνιο)
 • Βοήθεια στην τουαλέτα ή άλλαγμα πάνας

Εξωτερικές Υπηρεσίες

 • Συνοδεία σε περπάτημα και βόλτα
 • Οργάνωση και συνοδεία πάσης φύσεως εξωτερικών ραντεβού όπως σε ιατρεία,νοσοκομεία, τράπεζες και καταστήματα προιόντων και υπηρεσιών
 • Αγορά προιόντων καθημερινής ανάγκης και παράδοση στο σπίτι (Ψώνια)

Υπηρεσίες Φροντίδας σε άτομα με Alzheimer ή άνοια

Η συγκεκριμένη υπηρεσία αφορά στην παροχή όλων των υπηρεσιών που προαναφέρθηκαν με έμφαση στην παροχή συντροφιάς και στη μείωση της ανησυχίας ατόμων που έχουν ελλατωμένη αίσθηση του χώρου και του χρόνου. Βασικός στόχος είναι η δημιουργία αισθήματος άνεσης και σιγουριάς μέσα σε οικείο περιβάλλον όπως και η διατήρηση συνηθειών και ενδιαφερόντων μέσω της επαφής με γνωστό κοινωνικό περίγυρο.
Αναλαμβάνουμε επίσης την υπενθύμιση λήψης φαρμάκων και την συχνή ενημέρωση της κατάστασης του εξυπηρετούμενου σε συγγενικά του πρόσωπα.

Υπηρεσίες Φροντίδας σε ΑμεΑ

Η συγκεκριμένη υπηρεσία αφορά στην παροχή όλων των υπηρεσιών που προαναφέρθηκαν με έμφαση στην προστασία της προσωπικότητας και στη διαφύλαξη των αισθημάτων ελευθερίας και αυτοδιάθεσης. Βασικός στόχος είναι η επίτευξη καλύτερης ψυχικής διάθεσης, παράγοντα που συντελεί στην καλύτερη γενική υγεία.

Αναλαμβάνουμε επίσης την υπενθύμιση λήψης φαρμάκων και την συχνή ενημέρωση της κατάστασης του εξυπηρετούμενου σε συγγενικά του πρόσωπα.

Υπηρεσίες Φύλαξης μικρών παιδιών (babysitting)

Η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει στόχο την κάλυψη τακτικών και εκτάκτων περιστάσεων όπου οι γονείς/κηδεμόνες δεν είναι δυνατόν να βρίσκονται στο σπίτι και υπάρχει η ανάγκη φύλαξης των παιδιών τους για ορισμένο χρονικό διάστημα από υπεύθυνο ενήλικο άτομο υπό τις οδηγίες τους.

Υπηρεσία Φροντίδας ανάπαυσης (respite care)

Η υπηρεσίας φροντίδας ανάπαυσης αφορά στην παροχή όλων των υπηρεσιών που προαναφέρθηκαν, σε περίπτωση που μέλος της οικογένειας έχει αναλάβει την φροντίδα του προσώπου και υπάρχει η ανάγκη της απουσίας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η υπηρεσία αυτή στοχεύει στην βοήθεια του μέλους της οικογένειας να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του ή να ξεκουραστεί χωρίς να υπάρχει ο φόβος για την έλλειψη φροντίδας προς τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Υπηρεσίες 24ωρου οικόσιτου φροντιστή

24ωρη εξυπηρέτηση από φροντιστή που διαμένει και σιτίζεται στην οικία του εξυπηρετουμένου και αναλαμβάνει να καλύψει τις ανάγκες του με εξατομικευμένο πρόγραμμα φροντίδας.